Blogs: Decorate your home
 Huuraccomodatie Villa Spanje  thumbnail

Huuraccomodatie Villa Spanje

Published Apr 11, 24
5 min read

De medische zorg in het Spaanse ziekenfonds en de privé gezondheidszorg is van hetzelfde niveau. Daar hoeft u zich echt niet ongerust over te maken. De organisatie van de zorg kan wel anders zijn in het Spaanse ziekenfonds: wat minder service-gericht en met wat minder ´toeters en bellen´ - luxe villa spanje huren aan zee. In een privé ziekenhuis krijgt u een eigen kamer, een keuze menu, buitenlandse televisie en andere extra´s

Als u geen uitkering of pensioen geniet vanuit Nederland, hoeft u die instanties natuurlijk niet te informeren (alhoewel het altijd van belang is dat uw pensioenfonds u actuele adres in het Spanje heeft) (luxe villa spanje huren aan zee). Als u permanent in Spanje gaat wonen, dient u aanspraak te maken op de voorzieningen van de Seguridad Social in SpanjeVanaf het moment dat u in Spanje woont, zal uw uitkerings- of pensioeninstantie in Nederland een bijdrage op uw uitkering of pensioen inhouden. luxe villa spanje huren aan zee. Deze is over het algemeen minder dan de premies die u tot dan toe heeft betaald. luxe villa spanje huren aan zee. Indien u geen uitkering of pensioen geniet vanuit Nederland, worden de premies voor het Spaanse ziekenfonds ingehouden op uw Spaanse loon (als u werkt in Spanje) of Spaanse uitkering

In de grotere gemeenten is deze altijd geopend (24 uur per dag) en als dat niet het geval is, wordt u verwezen naar een buurgemeente (luxe villa spanje huren aan zee). Net als in Nederland speelt uw huisarts een rol bij de doorverwijzing naar het ziekenhuis. U neemt áltijd uw ziekenfondspas (SIP kaart) mee ter legitimatieIndien u medicijnen krijgt voorgeschreven, wordt het recept voor u uitgeschreven (luxe villa spanje huren aan zee). Als u jonger bent dan 65 jaar betaalt u aan de apotheker 40% van de medicijnkosten. Bent u ouder dan 65 jaar dan zijn de medicijnen gratis voor u of betaalt een minimaal percentage van 5 of 10% met een maximum per maand afhankelijk van de hoogte van uw pensioen

Woningen Te Koop In Spanje

Deze dient u dus zelf te betalen of daarvoor een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten (luxe villa spanje huren aan zee) - Makelaar Costa del Sol. Alleen voor kinderen tot 18 jaar is er een geringe dekking voor bepaalde behandelingen - luxe villa spanje huren aan zee. Fysiotherapie wordt wel gedekt en afhankelijk van de revalidatie wordt u verwezen naar de fysiotherapeut in uw Centro Salud of in het ziekenhuis

Verwacht daarom minder persoonlijke aandacht. U heeft thuiszorg nodig Sinds 1 januari 2007 heeft u in Spanje via het Spaanse ziekenfonds recht op thuiszorg aangeboden door een staatsinstelling) (luxe villa spanje huren aan zee). De praktijk is echter nog niet ingesteld op de uitvoering van de hieraan gekoppelde nieuwe wet (La Ley de la Dependencia), wat betekent dat u wel eens een behoorlijke tijd dient te wachten vooraleer u wordt geïndiceerd en thuiszorg kunt ontvangen

Helaas is er in Spanje nog een algemeen capaciteitsprobleem (te weinig personeel beschikbaar). luxe villa spanje huren aan zee. De langdurige zorg zoals thuiszorg en verpleeghuiszorg vallen niet onder de Seguridad Social, maar onder de dienst Sociale Zaken van uw gemeente van woonplaats - luxe villa spanje huren aan zee. Meent u aanspraak te kunnen maken op langdurige zorg, dan dient u zich daar ook te melden voor een indicatie

Verzorgingshuizen bestaan niet in Spanje, tenminste door de staat aangeboden (privé verzorgingshuizen bestaan nog wel). Het is gebruikelijk dat u pas wordt opgenomen in een verpleeghuis als u niemand meer heeft die voor u kan zorgen en als u écht verpleeghuiszorg nodig heeft - luxe villa spanje huren aan zee - Makelaar Spanje. Als een opname urgent is, wordt er altijd een plek voor u gevonden, maar dan heeft u geen inspraak in welk verpleeghuis

Er is geen mogelijkheid om u particulier te verzekeren voor een opname in een particulier verpleeghuis. Stel dus dat u kiest voor een opname in een particulier verpleeghuis, dan dient u die kosten geheel zelf te betalen - luxe villa spanje huren aan zee. Hou rekening met een gemiddeld bedrag van 2.400€ per maand all-in. Indien u slechts enkele maanden per jaar in Spanje verblijft, blijft u gewoon verzekerd voor ziektekosten en de langdurige zorg in Nederland (behalve als u gaat werken in Spanje)

De 10 Beste Villa's In Spanje

Goed om te weten dat u via uw Nederlandse ziektekostenverzekering áltijd recht hebt op privé gezondheidszorg in Spanje. Vraag voordat u naar Spanje vertrekt bij u verzekeraar ook de Europese Verzekeringskaart (EHIC) aan. luxe villa spanje huren aan zee. Hiermee bent u verzekerd van medische zorg (in een staatsziekenhuis) (luxe villa spanje huren aan zee). Een (doorlopende) reisverzekering is hierbij zeker geen overbodige luxe (omdat in sommige gevallen de Nederlandse ziektekostenverzekeraar minder vergoedt dan de gemaakte kosten in Spanje)U heeft een dokter nodig U wordt doorverwezen naar een ziekenhuis U heeft een spoedgeval U heeft een fysiotherapeut of tandarts nodig U heeft thuiszorg nodig U heeft een dokter nodig Ga direct naar een lokale (staats) huisartsenpost (Centro Salud) of bezoek een privé huisarts. luxe villa spanje huren aan zee. In de meeste gevallen is het beter een privéarts te bezoeken, omdat die bijvoorbeeld Nederlands met u spreekt

In geval u een privéarts bezoekt, kan het zijn dat u het consult dient te betalen - luxe villa spanje huren aan zee. De rekening die u van deze arts ontvangt, kunt u in Nederland in de meeste gevallen declareren bij u ziektekostenverzekeraar. luxe villa spanje huren aan zee. U wordt doorverwezen naar een ziekenhuis Indien u wordt doorverwezen naar een ziekenhuis, kiest u een privé ziekenhuis bij u in de buurtOok hier geldt weer dat u de rekening die u daarvoor ontvangt in Nederland kunt declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Als u dient te worden opgenomen zal u worden gevraagd naar uw verzekeringspapieren. In sommige gevallen zal u worden gevraagd een borgsom te betalen. Huis Kopen Costa del Sol. luxe villa spanje huren aan zee. Op het moment dat het ziekenhuis van uw ziektekostenverzekeraar uit Nederland een financiële garantiestelling heeft ontvangen, kunt u uw borgsom terugvragen

Latest Posts

Vastgoed Te Huur In Spanje

Published Apr 29, 24
7 min read